ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เราให้บริการ

ผู้สูงอายุภาวะปกติ

ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
(สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน)

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะติดเตียง
(เจาะคอ,ดูดเสมหะ,ให้อาหารทางสายยาง)

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟู
(ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต และหลังผ่าตัดข้อ เข่า สะโพก)