ยินดีต้อนรับสู่ Elder Excellent Care

    เราคือผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นที่มีการจัดการดูแลโดย ศัลยแพทย์ พยาบาล และผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะที่ Elder Excellent Care เราคาดหวังให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ได้รับความสะดวกสบายและบรรยากาศ เสมือนหนึ่งกําลังได้รับรางวัลแห่งชีวิต
    เราจึงทุ่มเทในการสร้างบรรยากาศบนพื้นที่ 2 ไร่ ให้ปลอดโปร่ง โล่งสายตา เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวและมุมทํากิจกรรมต่างๆ เราใส่ใจในสถานที่ตั้ง ให้ห่างไกลจากแหล่งชุมชนแออัดที่อาจส่งผลเสีย
    ต่อสุขภาพของผู้เข้าพักอีกทั้งยังพยายามนําธรรมชาติ อาทิหญ้า ต้นไม้ใหญ่ แปลงผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพแปลงดอกไม้ เข้ามาใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของผู้เข้าพักให้มากที่สุด

บริการของเรา

ผู้สูงอายุภาวะปกติ

ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
(สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน)

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะติดเตียง
(เจาะคอ,ดูดเสมหะ,ให้อาหารทางสายยาง)


ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟู
(ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต และหลังผ่าตัด ข้อ เข่า สะโพก)

การดูแลประจำวัน

ดูแลด้านสุขอนามัย

- ดูแลความสะอาดร่างกาย
- เครื่องแต่งกาย
- ชุดเครื่องนอน

ประเมินทางสุขภาพ

- วัดความดันโลหิต
- วัดไข้
- วัดชีพจรและการหายใจ
- วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด
- วัดระดับน้ำตาลในเลือด

หัตถการต่างๆ

- ให้อาหารทางสายยาง
- ดูดเสมหะ
- ให้ออกซิเจน
- ฉีดอินซูลีน
- ทำแผล
- ตรวจการทำงานของปอด

ด้านเวชภัณฑ์

- จัดเตรียมยา
- ให้ยาและอาหารเสริม
- (ควบคุมกำกับโดยเภสัชกร
และตามที่แพทย์สั่ง)

ด้านโภชนาการ

- อาหารมือหลัก และอาหารว่าง
- ตามหลักโภชนาการ
- อาหารเฉพาะโรค
- ควบคุมกำกับโดยนักโภชนาการ

พร้อมทีมที่ปรึกษา

- แพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์
- นักโภชนาการ
- เภสัชกร

ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ

ผู้ช่วยพยาบาล

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

ติดต่อเรา

49/1-5 Phatthana Chonnabot 4 rd., Khlong Song Ton Nun, Lat Krabang, Bangkok 10520

061-7939668

elderexcellentcare@gmail.com